Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Konferensartikel, 2009

Klimatet påverkar marken och marken påverkar klimatet – Elever, lärare och forskare i samverkan

Strömgren Monika, Davidsson Rune, Wallstedt Lennart

Sammanfattning

Tiden som löper från att något nytt upptäcks inom forskningen till att det kommer i läroböcker eller undervisningen i gymnasieskolan är ganska lång. Detta gäller bland annat aktuella miljöproblem som klimatfrågan. Om elever, lärare och forskare börjar samarbeta kan processen påskyndas. Under åren 2006-2009 har ett samarbete växt fram mellan forskare vid SLU och lärare och elever från Platengymnasiet i Motala. Eleverna har fått använda sig av aktuell forskning och forskningstekniker när det gäller att förstå skogens kolbalans och hur denna balans påverkas av klimatet. Genom detta har de fått en större inblick i forskningen och de osäkerheter som finns. I elevernas projektarbeten har de utvecklat metoder för att undersöka koldioxidflöden i naturliga ekosystem. Dessa metoder har lärarna sedan kunnat använda inom andra kursmoment

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö)
2009, Volym: 1, nummer: 1, sidor: 75-84
Titel: Mark- och miljödagen 2009. Marken och klimatet
ISBN: 978-91-86197-57-5
Utgivare: Institutionen för mark och miljö

Konferens

Mark- och miljödagen 2009

  UKÄ forskningsämne

  Renewable Bioenergy Research
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Forest Science

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/32569