Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2010

Återpackning till sockerbetor

Arvidsson, Johan

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2010, nummer: 118
Utgivare: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Jordbruksvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/32831