Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2010

Vallfröblandningar i intensiva slåttersystem

Halling, Magnus; Geijersstam, af Linda

Publicerad i

Fältförsöksverksamheten i animaliebältet
2010, sidor: 16-20 Titel: Försöksrapport 2009 Animaliebältet

Utgivare: Hushållningssällskapens Multimedia