Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2010Öppen tillgång

Larver på kålväxter

Rännbäck, Linda-Marie

Publicerad i

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2010, nummer: 106 T
Utgivare: Sveriges Lantbruksuniversitet

    UKÄ forskningsämne

    Trädgårdsvetenskap/hortikultur

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/32970