Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2003

Undersökning av påväxt, bottenfauna, makrofyter och fisk längs en naturlighetsgradient i Emåns & Mörrumsåns avrinningsområden

Andersson B, Bergengren J, Bergquist B, Broberg O, Dahlberg M, Jarlman A, Sandin Leonard, Fölster Jens, Östlund Mikael

Publicerad i

Utgivare: Institutionen för Miljöanalys, Sveriges Lantbruksuniversitet