Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2010Öppen tillgång

Ledningstal och mikronäringsämnen kan påverka effekt av biologisk bekämpning

Khalil Sammar, Alsanius Beatrix

Sammanfattning

Växtnäring tycks inte enbart ha effekt på växternas utveckling utan även på hur väl biologisk bekämpning fungerar. Undersökningar i Alnarp visar bland annat på ökad effekt av Binab T mot algsvampen Pythium ultimum vid ledningstal 2,5 eller högre i näringslösningen i slutna odlingssystem.

Nyckelord

biologisk bekämpning; växtnäring; algsvampar; näringslösning; slutna odlingssystem

Publicerad i

Viola
2010, nummer: 12, sidor: 30-31

   SLU författare

  • UKÄ forskningsämne

   Trädgårdsvetenskap/hortikultur

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/33119