Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Kapitel i rapport , 2004

Läckage av kväve och kväveupptag från organiska gödselmedel

Bergström, Lars; Kirchmann, Holger

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära
2004, Volym: 208, nummer: 208, sidor: 45-48
Titel: Växtnäringsförsörjningen i ekologisk odling/Plant Nutrient Support in Organic Farming
Utgivare: SLU

   SLU författare

  • Bergström, Lars

   • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
   • Dödsbo, Holger

    • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   UKÄ forskningsämne

   Agricultural Science

   Permanent länk till denna sida (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/3319