Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2011

Enskilda skogsägarnas målformulering

Wilhelmsson, Erik

Nyckelord

målformulering; enskilda skogsägare; NIPF; nyttor

Publicerad i

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2011, nummer: 305
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet