Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2011

Lönsamt lövträ : Affärsutveckling för lövträrelaterad tillverkningsindustri 2007-2010

Karlsson Reine, Palm Johan, Woxblom Ann-Charlotte, Johansson Jimmy

Sammanfattning

Projektet "Affärsutveckling öfr konkurrenskraftig och kundanpassad björkämnesproduktion" har pågått under 2007-2010. Denna rapport utgör en kort version av slutrapporten för arbetet inom området affärsutveckling. Övriga delar som studerats inom projektet är teknikutveckling samt logistik och kommunikation. Projektet är ett samarbete mellan SLU i Uppsala, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Träcentrum i Nässjö och 8 företag - lövsågverk, råvaruleverantörer och vidareförädlingsindustri

Nyckelord

lövträ affärsutveckling sågverk

Publicerad i

Boktitel: Rapport
ISBN: 978-91-978745-2-6
Utgivare: Stiftelsen Träcentrum Nässö

   SLU författare

  • Woxblom, Ann Charlotte

   • Institutionen för skogens produkter, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Forest Science

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/33313