Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

2004

Laserskanning ger nya möjligheter för datainsamling

Holmgren Johan, Moren Ann-Sofie

Nyckelord

fjärranalys; laser;

Publicerad i

Miljötrender från SLU
2004, nummer: 3-4, sidor: 3
Utgivare: SLU Miljödata