Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2010

Massutveckling av Gonyostomum semen : studie av data från tidsseriesjöar

Angeler David, Drakare Stina

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2010, nummer: 2010:5
Utgivare: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet