Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Bokkapitel, 2011

Trädgårdsnäringen: det urbana, moderna och globala samhällets gröna hantverk

Ahrland Åsa, Olausson Inger

Nyckelord

Trädgårdsnäringen; historia

Publicerad i

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2011, nummer: 53, sidor: 151-168
Titel: Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 : studier av de areella näringarnas geografi och historia
ISBN: 978-91-86573-10-2
Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien