Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2011Öppen tillgång

Bangserien : en beskrivning av SLU:s äldsta proveniensserie med contortatall

Karlsson, Christer; Elfving, Björn

Sammanfattning

Syftet med denna rapport är att beskriva SLU:s första proveniensserie med contortatall (Pinus contorta), samt vilka resultat som publicerats från denna serie. Serien kallas Bang-serien, efter Carl Bang, den man som anlade försöksserien. Den anlades under åren 1960-62 på elva lokaler i Sverige, från Skåne till Norrbotten. Antalet provenienser per försökslokal varierade mellan 10 och 23, och en lokal proveniens av tall (Pinus sylvestris) planterades på nio av försökslokalerna. Försöksserien har aldrig tidigare beskrivits i sin helhet. År 2010 var tre av försöken aktiva; Siljansfors och de båda försöken i Remningstorp. Resultaten från försöksserien stämmer väl med resultaten från senare anlagda försöksserier.; -- The purpose of this report is to describe the first provenance trial series of Pinus contorta that was established by the Swedish University of Agricultural Sciences, and the results that has been reported from this series. The series is called The Bang-series, after Carl Bang, the man who established it. The series was established during the years 1960 to 1962, on eleven sites in Sweden, from the southernmost county Skåne to the northernmost county Norrbotten. The number of provenances that was tested at each site varied from 10 to 23. On nine of the eleven sites, there was a comparison with one local provenance of Pinus sylvestris. The series has not been completely described earlier. In 2010, the trial was still active on three of the sites. The results from the Bang-series are in accordance with the results from trials that were established later

Nyckelord

pinus contorta; provenance; provenance trials; Pinus contorta; Proveniensforskning

Publicerad i

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
2011, nummer: 2Utgivare: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet