Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2004

Bekämpning av ogräs på hårdgjorda ytor

Svensson, Sven-Erik

Publicerad i

Titel: Bekämpning i praktiken -jordbruk, trädgård och skogsbruk
ISBN: 91-27-35591-8
Utgivare: Natur och Kultur/Fakta etc

   SLU författare

  • Svensson, Sven-Erik

   • Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ forskningsämne

  Landskapsarkitetktur

  Permanent länk till denna sida (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/3427