Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2004

Riskuppfattning bland sydsvenska privatskogsägare

Blennow, Kristina; Sallnäs, Ola

Publicerad i

Titel: Osäkerhet och aktiv riskhantering -- aspekter på osäkerhet och risk i sydsvenskt skogsbruk
ISBN: 91-576-6643-1
Utgivare: SUFOR