Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2010

Effekter av skottnedklippning efter etableringsåret på produktionen under första och andra omdrevet i salixodlingar

Verwijst, Theo; Nordh, Nils-Erik

Publicerad i

Värmeforsk Forskning och Utveckling
2010, nummer: 1136
Utgivare: Värmeforsk Service AB