Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2010

Effekter av sticklingsparametrar på grobarhet och tillväxt hos salix

Verwijst, Theo; Nordh, Nils-Erik; Lundkvist, Anneli

Publicerad i

Värmeforsk Forskning och Utveckling
2010, nummer: 1144
Utgivare: Värmeforsk Sevice AB