Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2005Öppen tillgång

Family Forestry Future challenges and needs

Nordfjell, Tomas; Kettunen, Arto; Vennesland, Birger; Suadicani, Kjell

Publicerad i

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
2005, nummer: 145
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, Sveriges lantbruksuniversitet