Skip to main content
Factsheet, 2011

Utvecklingsrytmen hos maltkorn påverkar proteinkvaliteten

Johansson, Eva; Holm, Lena

Abstract

Utvecklingrytmen hos maltkorn, dvs hursnabbt efter sådd som kornet blommar respektivemognar av, påverkar malt och ölkvalitetenvid ölproduktion. Detta har påvisats inom ettprojekt finansierat av SL-stiftelsen och PartnerskapAlnarp. Såtidpunkten, och därmedskillnader i medeltemperatur, ljusmängd ochdagslängd under den tidiga delen av kornplantansutveckling, var den parameter som ihögst grad påverkade utvecklingsrytmen hosmaltkorn. En tidigare såtidpunkt resulterar ien långsammare utvecklingsrytm hos kornetfram till blomning. Denna långsammare utvecklingsrytmledde till en bättre proteinsammansättninghos det mogna maltkornet samten lägre nedbrytning av proteinpolymerernatill peptider och aminosyror vid mältning ochdärmed till en bättre ölkvalitet.

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:31
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet