Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2011Öppen tillgång

Kan inducerad resistens och biotensider minska behovet av kemisk bekämpning i potatis?

Bengtsson, Therese; Hultberg, Malin; Liljeroth, Erland

Sammanfattning

Det krävs stora insatser och nya strategier för att ta ledningen i den ständigt pågående evolutionära kapplöpningen mellan P. infestans och dess värd. Framför allt behövs metoder som leder till minskad användning av fungicider och som är bättre både ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Dagens konsumenter är medvetna om miljöfrågor och efterfrågar i högre grad obesprutade varor. Flera fungicider har redan förbjudits inom EU och fler är på väg att förbjudas, vilket kan få stora konsekvenser utifall ingen alternativ strategi mot bladmögel tas fram. För bekämpning av bladmögel har vi undersökt möjligheten att kombinera sortval med både så kallad inducerad resistens och biologisk bekämpning.

Publicerad i

Växtskyddsnotiser
2011, Volym: 66, sidor: 15-18