Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

2011Öppen tillgång

Skogsdata 2011 : Aktuella uppgifter om de svenska skogarna från Riksskogstaxingen : Tema: Fält- och bottenskiktsvegetation i Sveriges skogar

Cory, Neil; Nilsson, Per

Publicerad i

Skogsdata
2011,
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet