Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2008

Snigelbiologi och raketkultur

Währborg, Peter

Publicerad i

Titel: Kulturen och hälsan : essäer om sambandet mellan kulturens yttringar och hälsans tillstånd
ISBN: 978-91-7359-027-3
Utgivare: Santérus Bokförlag

    UKÄ forskningsämne

    Ekonomi och näringsliv
    Samhällsvetenskap

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/35902