Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2011

FAQ : 25 vanliga frågor och kommentarer om slutna odlingssystem

Alsanius, Beatrix; Rosberg, Anna Karin; Bergstrand, Karl-Johan; Khalil, Sammar; Löfkvist, Klara

Publicerad i

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2011, nummer: 2011:38
Utgivare: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU författare

     • UKÄ forskningsämne

      Horticulture
      Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

      Permanent länk till denna sida (URI)

      https://res.slu.se/id/publ/35909