Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2011

Vänern - Växtplankton

Quintana, Isabel; Sonesten, Lars

Publicerad i

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2011, nummer: 66, sidor: 35-38 Titel: Vänern Årsskrift 2011

Utgivare: Vänerns vattenvårdsförbund