Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Bokkapitel, 2011

Vägen i landskapet: från jordbruk till transportkorridor

Qviström, Mattias

Publicerad i

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2011, nummer: 53, sidor: 238-253
Boktitel: Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 : studier av de areella näringarnas geografi och historia
ISBN: 978-91-86573-10-2
Utgivare: Kungliga Skogs- och lantbruksakademin