Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2011

Fäbodostens gastronomiska geografi: en berättelse om 1900-talets politiska omdaning

Eriksson, Camilla

Published in

Ymer
2011, number: 131, pages: 211-233
Book title: Gastronomins (politiska) geografi
ISBN: 978-91-633-8677-0
Publisher: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi

    UKÄ Subject classification

    Economics and Business
    Social Sciences

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/36018