Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Bokkapitel, 2011

Genom landskapet i kornas spår: mjölkkorna har varit nyckelfigurer i det gångna seklets förändrade markanvändning

Martiin ,Carin

Publicerad i

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2011, nummer: 53, sidor: 189-206
Boktitel: Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 : studier av de areella näringarnas geografi och historia
ISBN: 978-91-86573-10-2
Utgivare: Kungliga Skogs- och lantbruksakademien

    UKÄ forskningsämne

    Landscape Architecture
    Agricultural Science

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/36185