Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Bokkapitel, 2011

Genmodifierade växter levererar råvaror till kemiindustrin

Carlsson, Anders; Grimberg, Åsa; Hofvander, Per

Publicerad i

Formas fokuserar
2011, sidor: 141-156
Titel: Genteknik som tar skruv
ISBN: 978-91-540-6061-0
Utgivare: FORMAS