Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Annat konferensbidrag, 2011

Nytänkande eller utopi? Cow power – en vision om hållbar mjölkproduktion – exempel från Holland

Herlin, Anders Henrik

Publicerad i

Boktitel: Alnarps mjölkdag. Mjölkens pris och mjölkproduktion som står starkare i framtiden!
Utgivare: Lantbrukets byggnadsteknik och djurhållning, Sveriges Lantbruksuniversitet

Konferens


Alnarps mjölkdag - Mjölkens pris och mjölkproduktion som står starkare i framtiden!

    UKÄ forskningsämne

    Animal and Dairy Science
    Veterinary Science

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/36335