Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2011Öppen tillgång

Jämställt arbetsliv i skogssektorn - Underlag för åtgärder

Lidestav, Gun; Andersson, Elias; Berg, Lejon Solveig; Johansson, Kristina

Nyckelord

gender equality; diversity; forestry; forest sector; recruitment; education; work enivorment

Publicerad i

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2011, nummer: 345
Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet