Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2011Öppen tillgång

Fokusgruppsanalyser av kvinnliga skogliga nätverk

Lidestav Gun, Andersson Elias

Nyckelord

female forest network; Genverket; Spillkråkan; Jenter i skogsbruket; Dryaderna; Linnéorna; Skogsägarkvinnorna

Publicerad i

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2011, nummer: 344Utgivare: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet