Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2011Vetenskapligt granskad

Identification of immunogenic proteins in Treponema phagedenis-like strain V1 from digital dermatitis lesions by phage display

Rosander Anna, Guss Bengt, Frykberg Lars, Björkman Camilla, Näslund Katarina, Pringle Märit

Publicerad i

Veterinary Microbiology
2011, Volym: 153, nummer: 3-4, sidor: 315-322