Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2011

Vitaminer i vallbaljväxter och gräs samt vitaminförsörjning till mjölkkor i ekologisk produktion. Slutredovisning av projekt H0630374 till Stiftelsen Lantbruksforskning

Nadeau, Elisabet; Lindqvist, Hanna; Gustavsson, Anne-Maj; Jensen, SK; Søegaard, K; Nilsdotter-Linde, Nilla

Published in


Publisher: SLU, Inst för husdjurens miljö och hälsa