Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Bokkapitel, 2011

Trädslagets betydelse

Rönnberg, Jonas

Publicerad i

Titel: Rotröta - om rotröta i allmänhet och rotticka på gran i synnerhet
ISBN: 978-91-44-07196-1
Utgivare: Studentlitteratur