Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2011

Kretsloppet i jordbruket kan förbättras

Tidåker, Pernilla

Published in

Formas fokuserar
2011, pages: 163-175 Title: Återvinna fosfor - hur bråttom är det?
ISBN: 978-91-540-6064-1
Publisher: Forskningsrådet Formas