Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bok2004

Ogräsreglering på åkermark

Lundkvist, Anneli; Fogelfors, Håkan

Publicerad i

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekologi och växtproduktionslära, Uppsala
2004,
Utgivare: Institutionen för ekologi och växtproduktionslära, SLU