Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)
Rapport, 2011

Fiskförluster i kylvattenintagen till Ringhalsverket: kompletterande undersökningar 2006-2010

Andersson, Jan; Massimiliano, Cardinale; Fagerholm, Björn; Petersson, Erik; Hjelm, Joakim

Sammanfattning

Överlevnaden hos ålyngel och vuxen ål vid användning av havsvatten för kylning beräknades genom försök till 10 resp 15%. Dödligheten hos vuxen ål inträffade nästan uteslutande initialt vid mekanisk hantering i själva reningsprocessen. Dödlighet hos yngel av sill och torsk vid kraftverkets kylvattenhantering bedömdes vara liten i relation till storleken av berörda bestånd

Nyckelord

Kärnkraft; miljöövervakning; fisk; kylvatten

Publicerad i


Utgivare: Fiskeriverket, Kustlaboratoriet

     UKÄ forskningsämne

     Fish and Aquacultural Science
     Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

     Permanent länk till denna sida (URI)

     https://res.slu.se/id/publ/37061