Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Bokkapitel2012

Kampen mot bovin tuberkulos

Appelgren, Lars-Erik

Nyckelord

Bovin tuberkulos utrotning

Publicerad i

Uppsala medicinhistoriska förening
2012, sidor: 124-133
Titel: Uppsala Medicinhistoriska förenings årsskrift 2012
Utgivare: Uppsala Medicinhistoriska Förening