Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Tidningsartikel2007

Bedömningsgrunder för fiskfaunans status i rinnande vatten - utveckling och tillämpning av VIX

Beier, Ulrika; Degerman, Erik; Bergquist, Björn; Dahlberg, Magnus

Publicerad i

Finfo Fiskeriverket Informerar
2007, Volym: 2007:5, sidor: 1-58