Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Övrig publikation2008

Nätprovfisket i Djupadalstjärnarna år 2008. PM 2008-09-12

Degerman, Erik; Engström, Martin; Hammar, Johan; Nyberg, M; Nyberg, Per

Publicerad i

Utgivare: Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet