Skip to main content
Factsheet, 2011

Läget, läget, läget är helt avgörande för att lyckas med odling av majs

Swensson, Christian; Mussadiq, Zohaib; Gustafsson, Anne-Maj; Hetta, Mårten

Abstract

Målet med projektet ”Ny metodik för sortprovning av majs till ensilage” (Partnerskap Alnarp projekt nr 307) är att skapa underlag för en rationell och funktionell sortjämförelse av fodermajs i Sverige med ett tydligt jämförelsetal (kg mjölk/ha) som svenska lantbrukare kan använda för att välja rätt majssort för sitt område. Syftet är att förbättra produktionsekonomin i både majsodlingen och i mjölk- och nötköttsproduktionen. I detta Faktameddelande presenteras resultat från odlingsdelen. Inverkan av odlingsplats och majshybrid på majsplantans utveckling, avkastning och näringsvärde har analyserats, både linjära och kvadratiska effekter har använts för att förbättra jämförelsen

Keywords

grovfoder; mjölkproduktion

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2011, number: 2011:27
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swensson, Christian
Swedish University of Agricultural Sciences, Rural Buildings and Animal Husbandry
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden
Mussadiq, Zohaib
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Agricultural Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/38057