Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2008

Rädda ålen och ålfisket! Ett nationellt bidrag till en europeisk förvaltningsplan. Slutrapport (dnr 231-1156-04)

Clevestam, Patrik; Wickström, Håkan

Publicerad i


Utgivare: Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet