Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2008

Bidrar den omflyttade ålen till lekbeståndet i Sargassohavet? Blankålsmärkning kan ge svaret. Slutrapport (dnr 231-0721-05)

Sjöberg, Niklas; Wickström, Håkan; Petersson, Erik

Publicerad i


Utgivare: Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet