Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2011Öppen tillgång

Minskad spridning av potatisbladmögel med biotensid

Hultberg Malin, Bengtsson Therese, Liljeroth Erland, Caspersen Siri

Publicerad i

LTJ-fakultetens faktablad
2011, nummer: 2011:42
Utgivare: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet