Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Konferensartikel2004

Utveckling av hållbar och produktiv växtodling på lerjord

Roland, B; Söderström, M; Helander, C-A; Stenberg, Maria; Delin, Sofia

Publicerad i


Utgivare: SLU

Konferens

Jjordbrukskonferensen

      SLU författare

    • Stenberg, Maria

      • Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet