Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Faktablad2012Öppen tillgång

Den skandinaviska vargens utseende : att vintertid skilja vuxna vargar (äldre än 1 år) från valpar (yngre än ett år)

Aronson Å, Ahlqvist P, Arnemo Jon, Karlsson J

Publicerad i

Faktablad från Viltskadecenter
2012, nummer: 2012:1ISBN: 978-91-86331-35-1
Utgivare: Viltskadecenter, Sveriges Lantbruksuniversitet