Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2012

Hemostasrubbningar hos hund

Jones, Bernt

Publicerad i

Svensk Veterinärtidning
2012, Volym: 64, nummer: 6, sidor: 31-32
Utgivare: Sveriges veterinärförbund