Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2012

Anteckningar i Veterinär-Vetenskapen : Föreläsningsanteckningar från 1820 efter Prof. Waldinger och Dr Lars Tidén med kommentarer av Lars-Erik Appelgren beträffande de terapeutiska förslagen.

Appelgren, Lars-erik

Publicerad i

Meddelande / Veterinärhistoriska muséet i Skara
2012, Volym: No vol., nummer: 51, sidor: 3-38