Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Forskningsartikel2012Vetenskapligt granskad

Effects of aluminium water treatment residuals, used as a soil amnedment to Control phosphorus mobility in Agricultural soils

Ulen, Barbro; Etana, Ararso; Lindström, Bodil

Sammanfattning

Phosphorus (P) leaching from agricultural soils is a serious environmental concern. Application of aluminium water treatment residuals (Al-WTRs) at a rate of 20 Mg ha Sweden signi Mean degree of P saturation in ammonium lactate extract (DPS-AL) signi 17 to 13%, as did plant-available P (P-AL). Concentrations of dissolved reactive P (DRP) decreased by 10 simulated rain. Soil aggregate stability (AgS) for 15 test soils rarely improved. Three soils (clay loam, silty loam and loam sand) were tested in greenhouse pot experiments. Aluminium-WTR application of 15 or 30 ton ha increased growth of Italian ryegrass when fertilised with P but did not signi spring barley on any soil. Al-WTR should only be applied to soils with high P fertility where improved crop production is not required.1 to clay soils from centralficantly increased mean topsoil P sorption index (PSI) from 4.6 to 5.5 μmol kg1 soil.ficantly decreased from–85% in leaching water with Al-WTR treatments after exposure of topsoil lysimeters to1 to loam sand and a clay loam with P-AL values of 80–100 mg kg1 soil significantlyficantly affect growth of

Publicerad i

Water Science and Technology
2012, Volym: 65, nummer: 11, sidor: 1903-1911

   SLU författare

   • Globala målen

    Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla
    Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

    UKÄ forskningsämne

    Miljö- och naturvårdsvetenskap

    Publikationens identifierare

    DOI: https://doi.org/10.2166/wst.2012.085

    Permanent länk till denna sida (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/39111