Skip to main content
SLU:s publikationsdatabas (SLUpub)

Rapport2012

Kväveeffektiva bearbetningssystem : en jämförelse av två system med avseende på markkvävedynamik och kväveutlakning under två växtföljdsomgångar

Myrbeck, Åsa; Rydberg, Tomas

Publicerad i

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2012, nummer: 124